نویسنده در کتاب پیش رو کوشیده است، با استفاده از روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی که توسط آلبرت الیس پایه گذاری شده به شناخت تفکر بد و منفی و تصحیح آن و با بهره گیری از روش درمان وقوف به توقف رنج ها و افکار منفی و تغییر زندگی هیجانی و رفتاری در زمان حال بپردازد. وقوف می آموزد که ما قادر به تغییر گذشته نیستیم و تنها راه رسیدن به صلح و آرامش درونی، ثبات ذهنی و منبع واقعی بهبود،تمرکز بر زمان حال است.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب