مجموعه حاضر ماهیت سوپرایگو را روشن می سازد، جایگاهش در میان روانکاوان و اهمیت آن را یاد آور می شود. اینکه آیا این حس و ندای درونی که گاه ما را از انجام کاری نهی می کند، گاه به کاری وا می دارد و گاه به تنبیه ما می پردازد ضروری است یا خیر و اینکه سوپر ایگو چه علائم و چه خاستگاهی دارد و روانکاوان چگونه به این خاستگاه نگاه می کنند، از موضوعات مورد بحث در این اثر است

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب