انسان امروز در واقع انسانی است که درد و رنج را بر دوش خود و روی این زمین تنگ، تحمل می کند. انسان محروم از خوراک و گرمی آتش است و از دید او، آزادی تنها نوعی تجمل است که می تواند به انتظارش بماند. تازه مساله این است که هر لحظه اندوه جدیدی به پیشباز انسان می آید، همان طور که آزادی و آخرین شاهدان آن، هرآن اندکی بیشتر ناپیدا می شوند. پرومته، همان قهرمان دل بسته ی انسان است که آتش و آزادی، فنون و هنرها را همزمان به او بخشید. امروز بشریت تنها به فناوری ها نیاز دارد و تنها دغدغه ی آن را در سر می پروراند و برعلیه ماشینیسم می شورد.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب