دلیلی که بشر توانسته است به این اندازه موفق باشد این نیست که ما قدرتمندترین حیوان هستیم. اندازه و قدرت به تنهایی تضمین کننده موفقیت نیستند. ما به دلیل توانایی در شکل دهی فرهنگ، به عنوان یک گونه از موجودات، موفق شده ایم. فرهنگ ها، گروه هایی از مردم هستند که براساس مجموعه مشترکی از ارزش ها و عقاید گردهم می آیند. هنگامی که عقاید و ارزش های مشترکی با دیگران داریم، اعتماد را شکل می دهیم. اعتماد دیگران به ما اجازه می دهد در حفاظت از کودکانمان به دیگران متکی شویم و از آنها کمک بخواهیم و دوام شخصی خود را تضمین کنیم. توانایی ترک خانه، و داشتن این اعتماد جامعه از خانواده و اموال شما محافظت خواهد کرد، یکی از مهمترین عوامل در دوام افراد و پیشرفت گونه ما است.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب