یونگ در کتاب پیش رو با اصطلاحات ساده و زبانی روان طی هفت فصل پیرامون تمدن تاسف باری که انسان برای خود دست و پا کرده و راهی که هر فرد می تواند در پیش بگیرد تا با اوضاع چنین جامعه ای مقابله کند سخن گفته است. او در این اثر از اهمیتی که هر فرد باید برای شناخت خود و شعور ناخودآگاهش قائل باشد پرده برداشته و فردیت جامعه را بر توده ها مقدم دانسته است. در حقیقت یونگ معتقد است باید هر فرد جامعه خود را اصلاح کند و به سمت و سویی صحیح گام بردارد هم چون عیسی مسیح که تا لحظه پایان عمر خود فردیت افراد را نشانه می رفت نه توده ها را.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب