این کتاب به شکلی علمی، همه فهم و منحصر به فرد به بررسی موفقیت که در این جا منظور از آن هدف گذاری و دستیابی به اهداف است پرداخته و زمینه ای را فراهم آورده تا در سایه آن بتوان به شناختی واضح و شفاف از خویشتن دست یافت. در پرتو همین شناخت و برنامه ریزی است که حرکت به سوی موفقیت آغاز می شود و این مفهوم انتزاعی به واقعیتی ملموس مبدل می گردد. اثر حاضر مملو از داستان هایی حقیقی از آدم هایی واقعی است که با دست خود زندگی شان را متحول کردند، داستان هایی برای کسانی که قصد دارند از رویا و توهم خلاص شوند و در دل زندگی شنا کنند تا اهداف خود را به دست بیاورند.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب