آنگاه یک زن روحانی گفت با ما از دعا سخن بگو. و او در پاسخ گفت: شما به هنگام سختی و نیاز دعا می کنید؛ کاشکی در عین عافیت و در روزهای فراوانی هم دعا می کردید. چون دعا چیست مگر گسترش خویشتن در اثیر زنده؟ وگر از برای شما آسایش است که تاریکی را در فضا بریزید، همچنین شادی خواهد بود که روشنای دل خود را بیرون بتراوید. وگر آنگاه که روح تان شما را به دعا می خواند کاری جز گریه نمی توانید کرد، پس او را باید که بارها و بارها شما را برانگیزد تا آن که به خنده در آیید.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب