این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد کتاب وب کاملا محفوظ می باشد

نویسندگان برنده جایزه نوبل

 

نویسندگان برنده جایزه نوبل

 

وی اس نایل : برنده جایزه نوبل سال 2001

وی. اس نایپل (برنده جایزه نوبل 2001)

ایمره کرتس : برنده جایزه نوبل سال 2002

ایمره کرتس (برنده جایزه نوبل 2002)

جی ام کوتسی : بنده جایزه نوبل 2003

جی ام کوتسی (برنده جایزه نوبل 2003)

هارولد پینتر : برنده جایزه نوبل سال 2005

هارولد پینتر (برنده جایزه نوبل 2005)

اورهان پاموک : برنده جایزه نوبل سال 2006

اورهان پاموک (برنده جایزه نوبل 2006)

دوریس لسینگ : برنده جایزه نوبل سال 2006

دوریس لسینگ (برنده جایزه نوبل 2007)

ژان-ماری گوستاو لو کلزیو : برنده جایزه نوبل سال 2008

ژان-ماری گوستاو لو کلزیو (برنده جایزه نوبل 2008)

هرتا مولر : برنده جایزه نوبل سال 2009

هرتا مولر (برنده جایزه نوبل 2009)

ماریو وارگاس : برنده جایزه نوبل سال 2010

ماریو وارگاس (برنده جایزه نوبل 2010)

توماس گوستا ترانسترومر : برنده جایزه نوبل سال 2011

توماس گوستا ترانسترومر (برنده جایزه نوبل 2011)

مو یان : برنده جایزه نوبل سال 2012

مو یان (برنده جایزه نوبل 2012)

آلیس مونرو: برنده جایزه نوبل سال 2013

آلیس مونرو (برنده جایزه نوبل 2013)

پاتریک مودیانو: برنده جایزه نوبل سال 2014

پاتریک مودیانو (برنده جایزه نوبل 2014)

سوتلانا الکسیویچ: برنده جایزه نوبل سال 2015

سوتلانا الکسیویچ (برنده جایزه نوبل 2015)

کازوئو ایشی‌ گورو برنده جایزه نوبل سال 2017

کازوئو ایشی‌ گورو (برنده جایزه نوبل 2017)

اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل سال 2018

اولگا توکارچوک (برنده جایزه نوبل 2018)

پیتر هاندکه برنده جایزه نوبل سال 2019

پیتر هاندکه (برنده جایزه نوبل 2019)

لوئیز گلیک برنده جایزه نوبل سال 2020

لوئیز گلیک (برنده جایزه نوبل 2020)

عبدالرزاق قورنه برنده جایزه نوبل سال 2021

عبدالرزاق قورنه  (برنده جایزه نوبل 2021)

نظرات

captcha Refresh