همه می خواهند درآمد بیشتری بدست آورند، حقوق بیشتری دریافت کنند، سریعتر ترفیع درجه بگیرند و به استقلال مالی برسند. اما طبیعت بی طرف و خنثی است. به سود کسی و به زیان شخص دیگری جانبداری نمی کند. طبیعت مانند مجسمه عدالت است که چشم بندی بر چشمان خود دارد. طبیعت خیلی ساده می گوید: «اگر خواهان چیز بیشتری هستید، باید بیشتر از خود مایه بگذارید.»

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب