پروفسور آتئیست چنین گفت: «من با تکرار این جمله معروف سخنم را پایان می دهم: دین قصه قشنگی است برای آنانکه از تاریکی می ترسند.»

پروفسور دیندار کاتولیک در پاسخ به او گفت: «دراین صورت آتئیسم هم داستانی زیبا برای کسانی است که از روشنایی وحشت دارند.» به خاطر لهجه ی ایرلندی اش حروف «ر» را با تشدید بیان می کرد. همه نگاه ها به سمت آزور برگشت. با قیافه شیطنت آمیز گفت: «من داستان ها را دوست دارم اما هردوی دوستانم اشتباه می کنند. یکی از آنها می خواهد ایمان را نابود کند و دیگری تردید را ولی مسئله ای که فراموش می کنند این است که انسان برای انسان بودن هم به ایمان نیاز دارد و هم به تردید.»

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب