اجازه دهید ببینیم چطور می توانیم از زیر سوال بردن برای قرار نگرفتن در موقعیت های پرخطری که ممکن است در آنها وسوسه شوید دوباره مواد بزنید، استفاده کنید. در تحلیل وسوسه های رایج، کمک می کنیم باورهای نامعقولی را شناسایی کنید و زیر سوال ببرید که به عصبانیت، اضطراب، افسردگی و ناراحتی های دیگر منتهی می شوند. اگر قرار است بر عادت ریشه دار اعتیادتان غلبه کنید، بهتر است وقتی در وضعیت های وسوسه انگیز و سخت قرار می گیرید، واکنش های هیجانی خود را کنترل کنید.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب