بسیاری از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته اند بیان کرده اند که در دنیایی که به آن سفر کرده اند، اعمال دنیوی شان را ارزیابی کرده و مروری بر تعاملات خود با افراد مختلف و اعمال خوب یا بد زندگی شان داشته اند.
من هیچ یک از این وقایع را تجربه نکردم، و این مسئله، غیرمعمول ترین جنبه ی تجربه ی نزدیک به مرگ من می باشد. من کاملا رها از هویت جسمانی ام بودم و در نتیجه در تجربه ی نزدیک به مرگم، هیچ اتفاقی که بتواند سبب شود زندگی دنیوی ام را به یاد آورم، رخ نداد.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب