طبق قرارداد سفارشِ خلق اثر نوشتاری، یکی از طرفین، خلق یک اثر نوشتاری را از دیگری مطالبه می کند و آن شخص متعهد به ایجاد آن می شود. کتاب حاضر در دو بخش به بحث دربارۀ ماهیت این قراردادها، تعهدات میان طرفین و بررسی قراردادهایی با این موضوع می پردازد.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب