کتاب پیش رو پیرامون شفقت بر خود، خاستگاه و مفاهیم پیرامون آن و کارکردی که دارد سخن گفته، رابطه میان هیجان ها و ذهن را واکاویده، تمرین هایی برای پرورش و تربیت ذهنی شفقت ورز ارائه نموده و به تاثیرات متقابل و روابط موجود میان شفقت بر خود و درمان های مبتنی بر رفتار و شناخت و هیجان پرداخته است. این اثر راه را برای شفقت بر خود ذهن آگاهانه می گشاید و زمینه ای را فراهم می آورد که به جای داشتن دشمنی درونی به حامی درونی دست یابیم.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب