در دیدگاه خودتحلیلی یکپارچه نگر به لحاظ آسیب شناسی اعتقاد بر این است که لایه های زیرین عدم امنیت و دردهای روانی ما را ترس ها و هراس ها تشکیل می دهند، بنابراین ترس، ریشه تمام ناامنی هاست. مطابق آنچه تاکنون گفته شد، در لایه های بالایی کوه یخ روان آدمی، عواطف و احساساتی وجود دارد که عموما خودآگاه هستند و در واقع عواطف ناراحت کننده و آسیب زایی که افراد قادرند از آنها صحبت کنند در قله کوه قرار دارند. در قسمت زیرین این قله، به لحاظ آسیب شناسی، نوعی عدم امنیت وجود دارد که ایجاد درد می کند. درد ها، فریاد هایی هستند که گاهی آنها را از هشیاری خود حذف می کنیم، سرکوب می کنیم یا حتی به خود می قبولانیم که دردی وجود ندارد و این پرواضح است که نبودن درد با پنهان کردن آن از خود، سرکوب آن یا تصور نداشتن درد بسیار متفاوت است، در چنین وضعیتی فرد در حقیقت در حال فرار است. فراری که از درد شروع می شود و به ترس منتهی می شود و در یک مسیر مجدد از ترس شروع شده و به درد می رسد.

ما آب حیات می فروشیم.

کتاب وب : خدمات ویژه برای خرید کتاب از جمله خرید کتاب با تخفیف و ارسال رایگان کتاب به سراسر کشور

فروشگاه اینترنتی کتاب وب